پدیده» سفارش بنر تبلیغاتی

سفارش بنر تبلیغاتی

  • تبلیغات بنری
    بنر ها به دو دسته «بنرهای هدر» و «بنرهای ستون سمت راست» تقسیم می شوند. برای کسب نتیجه بهتر، بنرهای ستون سمت راست به 5 دسته تقسیم میشود.
    هر دسته در صفحه ای خاص نمایش داده میشود.
    لیست تعرفه درج بنر را می توانید در جدول زیر ببینید. 

  • تعرفه سفارش بنر | قیمت ها به ریال
    عنوان مکان نمایش هزینه یک ماه