آگهی های ویژه گروه مشاوره

در این گروه آگهی ویژه وجود ندارد.


تازه های مشاوره
چگونگی دریافتGOST-مراحل اخذگواهینامهGOST- چگونگی دریافتGOST-مراحل اخذگواهینامهGOST-

ندا محمدی

صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکننده GOST در ایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید :نماینده رسمی kccp روسیه مرکزصدور گ ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

صدورگواهینامهGOST-R-مشاوره دریافتGOST-گواهینامهGOSTچیست صدورگواهینامهGOST-R-مشاوره دریافتGOST-گواهینامهGOSTچیست

ندا محمدی

موسسه مجاز صدور گواهینامه GOST روسیهگروه مهندسی راهبردصنعت:نماینده رسمی KCCP ، مرکزصدورگواهی نامه GOSTبا افتخار صدور اولین گواهینامه GOST درایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید.ارائ ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

پیاده سازیiso-مشاوره دریافتiso-اجرای مستنداتiso پیاده سازیiso-مشاوره دریافتiso-اجرای مستنداتiso

ندا محمدی

گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت با افتخار و با سالها سابقه درخشان در زمینه مشاوره طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO و اخذ گواهینامه های بين المللي وبا اجراي بیش از 550 ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-صدورگواهینامهCE روشهای اخذCE-چگونگی دریافتCE-صدورگواهینامهCE

ندا محمدی

روشهاي اخذ CE:CEبه روش مميزي:دراين روش صدورگواهيCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمايشگاههاي موردتاييدمرجع صدورگواهي وانطباق نتايج آن بااستانداردهاي اروپا انجام ميپذيرد.CEبه روش خوداظهاري:دراين روش اظهار و ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

مراحل اخذCE-تشریح رونددریافتCE-راهنمای اخذگواهینامهCEMARK مراحل اخذCE-تشریح رونددریافتCE-راهنمای اخذگواهینامهCEMARK

ندا محمدی

مراحل اخذ گواهينامه CE:1- مطالعه كامل محصول2- شناسايي الزامات مربوطه3- تشكيل پرونده فني4- صدوراظهارنامه مطابقت5- الصاق نشان CEچند توصيه براي انتخاب موسسه صدورگواهي:-قبل از انتخاب مرجع صدور CEحتما با ك ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

CEMARKچیست-گواهینامهCEچیست-چگونگی دریافتCE-اخذCE CEMARKچیست-گواهینامهCEچیست-چگونگی دریافتCE-اخذCE

ندا محمدی

كشورهاي عضواتحاديه اروپا درجهت ايجاداروپايي واحدوكنترل فروش وگردش آزادكالاها دراين حوزه اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهاي ملي ومنطقه اي خودنمودند.دراين راستااتحاديه اروپاموسساتي رابازمينه فعاليت تست ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

صدور گواهینامه ISO14001،چگونگی اخذ ISO14001،راهنمای دریافت ISO14001 صدور گواهینامه ISO14001،چگونگی اخذ ISO14001،راهنمای دریافت ISO14001

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 ISO14001:2004چیست؟سيستم مديريت زيست محيطي ابزاري است كه سازمان را قادر مي سازد تا با شناسایی جنبه های زیست محیطی آن سطحي از عمل ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

صدور گواهینامه ISO17025،چگونگی اخذ ISO17025،راهنمای دریافت ISO17025 صدور گواهینامه ISO17025،چگونگی اخذ ISO17025،راهنمای دریافت ISO17025

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005 ISO17025:2005چیست؟اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد در صورت تمايل به اثبات ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

صدور گواهینامه ISO10006،چگونگی اخذ ISO10006،راهنمای دریافت ISO10006 صدور گواهینامه ISO10006،چگونگی اخذ ISO10006،راهنمای دریافت ISO10006

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2008 ISO 10006:2003 چیست؟هدف كلي این استاندارد ايجاد حفظ وارتقاء سطح كيفيت در پروژه‌ها، از طريق ایجاد يك رويكرد نظام مند است ب ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

شرح خدمات ISO10002،صدور گواهینامه ISO10002،چگونگی اخذ ISO10002 شرح خدمات ISO10002،صدور گواهینامه ISO10002،چگونگی اخذ ISO10002

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت شکایات و رضایت مشتری ISO10002:2004 ISO10002:2004چیست؟سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثر بخش و کارا در مورد رسیدگی به نظرات و شکایات مشتری ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

اطلاعات در مورد ISO9001،روند صدور ISO9001 ، مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 اطلاعات در مورد ISO9001،روند صدور ISO9001 ، مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

ندا محمدی

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ISO 9001:2008 چیست؟سیستمی مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها و شرکتها می باشد که نتیجه آن ارتباط صحیح و مناسب بین فر ...

تهران » همه شهر ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

گواهینامهCEچیست-صدورگواهینامهCE گواهینامهCEچیست-صدورگواهینامهCE

ندا محمدی

كشورهاي عضواتحاديه اروپا درجهت ايجاداروپايي واحدوكنترل فروش وگردش آزادكالاها دراين حوزه اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهاي ملي ومنطقه اي خودنمودند.دراين راستااتحاديه اروپاموسساتي رابازمينه فعاليت تست ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

صدورگواهینامهGOST-راهنمای دریافتGOST صدورگواهینامهGOST-راهنمای دریافتGOST

ندا محمدی

صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکننده GOST در ایراندیگرنگران صادرات خود به آسیای میانه و روسیه نباشید :نماینده رسمی kccp روسیه مرکزصدور گ ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

پیاده سازیiso-تهیه مستنداتiso-مشاوره اخذiso پیاده سازیiso-تهیه مستنداتiso-مشاوره اخذiso

ندا محمدی

گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت با افتخار و با سالها سابقه درخشان در زمینه مشاوره طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO و اخذ گواهینامه های بين المللي وبا اجراي بیش از 550 ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

مراحل اخذCE-رونددریافتCE مراحل اخذCE-رونددریافتCE

ندا محمدی

مراحل اخذ گواهينامه CE:1-مطالعه كامل محصول2-شناسايي الزامات مربوطه3-تشكيل پرونده فني4-صدوراظهارنامه مطابقت5-الصاق نشان CEچند توصيه براي انتخاب موسسه صدورگواهي:-قبل از انتخاب مرجع صدور CEحتما با كارشنا ...

تهران » تهران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲۸

سایر آگهی های ویژه
اجاره سوله در جاده کرج اجاره سوله در جاده کرج

طالبیان

66661330

همه استان ها

اجاره سوله درشهرک صنعتی شمس آباد اجاره سوله درشهرک صنعتی شمس آباد

سعیدی

56226053

تهران » تهران

تهیه و توزیع کلیه لوازم بهداشتی ساختمانی KWC تهیه و توزیع کلیه لوازم بهداشتی ساختمانی KWC

مسعود پناهی

66690882-09125012008

همه استان ها

سوله نوساز نزدیک به تهران سوله نوساز نزدیک به تهران

شکیبا

66661330

همه استان ها

اجاره سوله در جاده مخصوص اجاره سوله در جاده مخصوص

طالبیان

66661330

همه استان ها

کارخانه سنگبری درشهرک صنعتی شمس آباد کارخانه سنگبری درشهرک صنعتی شمس آباد

طالبيان

٦٦٦٦٦١٣٣٠

تهران » تهران

 فروش تالار(بسیار شیک ولوکس) فروش تالار(بسیار شیک ولوکس)

طالبیان

66661330

تهران » همه شهر ها

اجاره ملک جهت انبار اجاره ملک جهت انبار

طالبیان

تهران » تهران

اجاره سوله در جاده مخصوص کرج اجاره سوله در جاده مخصوص کرج

طالبیان

66661330

همه استان ها

اسخدام مشاور املاک جهت کارخانجات اسخدام مشاور املاک جهت کارخانجات

طالبیان

09123054797

همه استان ها

اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله بهداشتی

طالبیان

66661330

همه استان ها

شهرک صنعتی پرند-شهر پرند شهرک صنعتی پرند-شهر پرند

طالبیان

66661330

تهران » تهران