پدیده» تعرفه

تعرفه پدیده

 • مدیریت تبلیغاتی
 •  سرکار خانم پنــــاهی 2111093-0935


انواع آگهی ها  :

 • آگهی عادی
  آگهی عادی به صورت رایگان در سایت ثبت میشود. هر فرد پس از ثبت نام میتواند به راحتی به تعداد دلخواه آگهی عادی ثبت کند. آگهی های عادی صفحه اول سایت نمایش داده نمی شوند اما در نتایج جستجو و صفحات دیگر نمایش داده می شوند.
 • آگهی ویژه
  آگهی های ویژه برتری بسیاری بر آگهی های عادی دارند. اولین برتری این آگهی ها نمایش آنها در صفحه اول سایت می باشد. بر اساس تعداد ستاره های آگهی، احتمال نمایش آن در صفحه نخست بیشتر است. احتمال نمایش در جدول تعرفه ها آمده است. 
  در نتایج جستجو نیز آگهی ویژه بر عادی ارجحیت دارد. نمایش رندم آگهی های ویژه در صفحات مختلف سایت از دیگر برتری های این آگهی ها است. در صفحه نمایش یک آگهی نیز، آگهی های ویژه بر اساس ارتباط مفهومی که با آگهی نمایش داده شده دارند، در موقعیت خوبی نمایش داده می شوند. 
  توجه به این نکته الزامی است که کاربران به آگهی های ویژه اعتماد بیشتری دارند. چراکه آگهی دهنده برای درج آگهی خود وقت و هزینه خاصی صرف کرده است. 
  لیست تعرفه درج آگهی را می توانید در جدول زیر ببینید.
 • قیمت ها به ریال اعلام شده است!
  آگهییک ماههدو ماهسه ماه% نمایش در صفحه اول
  آگهی ویژه بی ستاره150/000250/000350/000٣ %
  آگهی ویژه یک ستاره200/000350/000500/000١٤ %
  آگهی ویژه دو ستاره350/000600/000900/000٢٨ %
  آگهی ویژه سه ستاره500/000900/0001/350/000٤٣ %
  آگهی ویژه چهار ستاره650/0001/200/0001/800/000٥٧ %
  آگهی ویژه پنج ستاره800/0001/500/0002/200/000
  ٧٣ %
  آگهی ویژه شش ستاره950/00001/700/0002/500/000٨٧ %
  آگهی ویژه هفت ستاره1/100/0002/000/0003/000/000١٠٠ %
 • تبلیغات بنری
  بنر ها  به دو دسته «بنرهای هدر» و «بنرهای ستون سمت راست» تقسیم می شوند. برای کسب نتیجه بهتر، بنرهای ستون سمت راست به 5 دسته تقسیم میشود.
  هر دسته در صفحه ای خاص نمایش داده میشود. 
  لیست تعرفه درج بنر را می توانید در جدول زیر ببینید. 
 • قیمت ها به ریال اعلام شده است!  

  تعرفه سفارش بنر | قیمت ها به ریال
  عنوانمکان نمایشهزینه یک ماه                                 
  بنرهای ویژه هدرهدر صفحه اول4/000/000
  بنر ستون سمت راست - ١ستون سمت راست صفحات: اصلی، استان ها، راهنما، قوانین، سفارش بنر3/000/000
  بنر ستون سمت راست - ٢ستون سمت راست صفحات: ورود، ثبت نام، نمایش پروفایل کاربر، تعرفه ها، راهنمای درج آگهی2/000/000
  بنر ستون سمت راست - ٣                                 ستون سمت راست صفحات: تمام صفحات پنل کاربری2/000/000
  بنر ستون سمت راست - ٤                                 ستون سمت راست صفحات: نمایش آگهی، جستجو2/000/000
  بنر ستون سمت راست - ٥                                 ستون سمت راست صفحات: نمایش گروه، نمایش استان1/500/000
  • شما می توانید هزینه را از طریق یکی از شماره کارتهای زیر واریز نمایید :
   6104337948474752 بانک ملت به نام محمد طالبیان
   6393461019733779 بانک سینا به نام محمد طالبیان